הכוח הטוב

דמו לעצמכם בית בן שתי קומות. קומת הקרקע היא "על הפנים", כמו שאומרים. הדיירים שם נתונים למרותו של הכוח הרע, האגו שלהם, שגורם לפילוג ושנאה ביניהם. כל אחד דואג רק לעצמו ותופס מרחק מהאחרים. הקומה השניה היא עולם שונה לחלוטין. שם הדיירים חיים ביחסים של אהבה והשלמה הדדית. כל אחד דואג לטובת האחרים וכך כולם יוצאים נשכרים.
אנחנו חיים בקומת הקרקע המחניקה הזאת, אך יש באפשרותנו לעלות אל הקומה השניה ולנשום אוויר צח וצלול. כתוב, "בראתי יצר רע, בראתי לו תורה תבלין, כי המאור שבה מחזירו למוטב". מלכתחילה טבוע בנו היצר הרע, אך כנגדו אפשר להביא את הכוח הטוב, את כוח האור הטמון בתורה, אשר יתקן את היחסים הגרועים בינינו ויחבר אותנו זה לזה. אז נגלה את הכוח העליון, הבורא, ותיפתח בפנינו מציאות עליונה, חיים של אהבה נצחית.

על מנת להבין את משמעות החיים צריך לעבור תהליך של התפתחות ותיקון רוחני. תהליך זה דורש מאמצים להתעלות מעל האגואיזם הטבוע בבני האדם אל טבע עליון שכולו אהבה טהורה. בטבע טמון כוח מיוחד, הנקרא "המאור שבתורה", ורק הוא יכול לפתח ולתקן אותנו. אנחנו יכולים למשוך אותו אלינו במידה ונרצה להתעלות מעל האגו שלנו ולהתחבר בינינו.
הכלל הגדול של התורה הוא "ואהבת לרעך כמוך". רק כאשר נתחיל לישם את הכלל הזה ונרצה בכל לבנו לתקן את היחסים בינינו, במקום לצעוק ולהתפלל אל הבורא מבלי להשתנות בעצמנו, הוא יוכל להתגלות. רק בתוך האהבה ההדדית וההשפעה הטובה בין איש לרעהו נוכל לגלות את הכוח העליון.

בזאת עוסקת הקבלה. התלמידים עושים מאמצים מיוחדים להתחבר ביניהם, מעל כל המחלוקות והניגודים. הם מקדישים עצמם לעבודה זו במסירות רבה, ופועלים רבות להפצת חכמה עתיקה זו, שהיא פנימיות התורה, בקרב עם ישראל וברחבי העולם.
כולי תקווה שתשרה בינינו שוב השכינה, ונרגיש את כוח האהבה והנתינה. בימינו, כשהעולם נהרס מרוב רוע ושנאה, בגלל מאבקי אגו בין אנשים ובין עמים, אין לנו תקווה אחרת.