למה שונאים אותנו?

יש ספרים בכל חנות ספרים, שאתה פותח וגם סוגר אבל לא מרגיש שעברת תוך קריאה תהליך. הספר "למה שונאים אותנו" לא יכול להשאיר את הקורא אדיש. העם שלנו כל כך רגיל לשנאה כלפיו. אין מקום בעולם איפה הרגש הזה לא ירים ראש ברגע מסוים של היסטוריה. ומה שעוד מאפיין את השנאה כלפי יהודים ששני הצדדים לא יכולים בבירור להסביר את הסיבה לשנאה שורפת כאש. 

כל התיאוריות שבנו במשך אלפי שנים היהודים על זה שאנחנו מיוחדים וחכמים ולעמים שאנחנו חיים בקרבתן – זאת הסיבה אמיתית לשנואה אותנו. לשנואה כמו שלא הרגישו כלפי אף אחד אחר בחיים. כמו ספר היצירה גם מהספר המאוד קולע לומדים שההסבר המאוד לא נכון לאנטישמיות – היא קינא של עמים אחרים ביהודים המוכשרים בכל רובד החיים. מה שמעניין שדעה הזאת רווחת שנים רבות בכל העולם וכל כך השרישה עצמה שלא משנה את מי אדם שואל מיהודי העולם, זאת התשובה שיקבל. ומה שעוד מאוד אופייני בעקבות השנאה הרבה מהיהודי גולה ממשיכים להרגיש קורבן. 

הספר מדפים הראשונים לעט אבל בצורה מאוד מאוד עקבית מוביל את הקורא דרך שינוי בחשיבה שקשורה בסיבה והפתרון לאנטישמיות. 

למי שקשה לקרוא מסיבות שונות, הספר קיים בגרסת אודיו. מי שמקריא את הטקס הוא עושה עם קול נעים כל כך שאפילו הנושא הקשה נשמע בצורה מאוד מאוד ידידותית. במיוחד שלא רק מעלים את השאלה למה שונאים אותנו, אבל גם מביאים פתרון. ופתרון אמיתי ולא רק תיאוריה שאין לה בסיס. 

הקורא נחשף לחשיבה מסוג אחר על נושא טעון כל כך. הקורא בפעם הראשונה פוגש את האנטישמים כאנשים שיש להם תפקיד בחיי העם היהודי. אותם אנטישמים שצריך לשנוא אותם, פתאום מתחילים לראותם באור שונה לגמרי. בדיוק כמו שהסיבות שהן הגיוניות עד מאוד אבל עד עכשיו כמו שאומרים, לא חשבנו עליהן. 

תפיסת המציאות שונה מביאה את הקורא למסקנות חדשים הקשורות ישירות לחייו האישיים שלו של משפחתו, של המדינה שהוא חי בה האם זה ישראל או מי שנמצא במקום מרוחק מירושליים. 

הכי חשוב שאדם שסגר את הספר אחרי קריאה, הוא אדם מאוד מאוד שונה מאדם שפתח את הספר.