קו פרשת המים

משברמשבר הכלכלי שהתחיל בשנת 2008 נרשם בספרי ההיסטוריה כקו פרשת המים, לא רק בחשיבה כלכלית מודרנית, אלא בתפיסת עולם ואידיאולוגיה של האדם המערבי בכלל. 
על הסיבות הטכניות שבגללם נוצר המשבר, דובר לא מעט ומזוויות שונות. לכאורה, הדיאגנוזה ברורה לכולם, סעדים ותרופות כלכליות כבר ניתנו, רק הכלכלה העולמית מסרבת לחזור לפעילותה התקינה לפני המשבר. כבר עשור מחפשים כלכלנים דרך חזרה למסלול הצמיחה כפי שהיה לפני 2008 אך לשווא. הסברים  וסיבות למה כל פעם לא מצליחים, יש בשפע, אך התוצאה עומדת בעינה. הכלכלה המערבית מסרבת להבריא. כלכלנים בכירים לא מתרשמים מחגיגות אין סוף בשווקים פיננסים. הם יודעים היטב שאין מדובר בסימן לבריאות הכלכלה, אלא להפך לניתוק מוחלט בין המציאות הכלכלית לדמיון פיננסי. לעת עתה הכלכלה מחוברת למכשירי הנשמה שמספק לה חמצן באמצעות אשראי זול.   ההצלחה היחידה שיכולים לרשום לזכות ההנהגה של הכלכלה המערבית בעשור האחרון זה הקפאת המצב מהידרדרות לתהום.

מחפשים כיוון:

האקסיומות והמודלים הכלכליים שהנהיגו את העולם המערבי במהלך מאה השנים האחרונות עומדים מול שוקת שבורה של מציאות שמתעקשת להיכנע לחוקי העבר. צמיחה נמוכה, חוב מדיני ופרטי תופח,  משבר פנסיוני שמאיים על אירופה המזדקנת, ובעיקר הגדלת הפערים החברתיים, וכתוצאה מכך תהליך היעלמות של מעמד הביניים המערבי. דבר זה מהווה איום הגדול ביותר על הכלכלה העולמית. כלכלה הבנויה ברובה על צריכה של אותו מעמד הביניים, לא יכולה לשרוד לאורך זמן ללא כוח קנייה שלו. הנחת היסוד של כלכלת השוק החופשי הפועלת על פי עיקרון של "יד נעלמה" נמצא כשגוי במציאות של היום. יד נעלמה, ביטוי שקבע הכלכלן, אדם סמית, לתיאור מצב אופטימלי לחלוקת העושר במדינה. על פי תפיסתו, במסגרת שוק חופשי, כאשר לכל פרט ניתנת אפשרות לפעול לפי אינטרסים צרים משלו למקסום התועלת לעצמו ולמשפחתו, באורך פלא, נוצרת הרמוניה כלכלית.  משק שפועל על פי עקרון זה יותר יעיל מבחינת שוויון החלוקה מאשר כל משק המבוסס על הכוונה ותיאום מרכזיים. כלומר תנו לזאבים לאכול לשובע ואתם תראו שהכבשים רק ירוויחו מזה. מן שיטת דרוויניזם כלכלי שבאורך פלא מיטיבה עם החלשים יותר טוב מאשר ניסיונות להגן עליהם.   עד כה מודל זה ניצח, פעם אחר פעם, את כל המודלים ההומניסטים שהיו במאה 20. דוגמה בולטת לכך, היא קריסת המודל הכלכלי של ברה"מ. עיקרון יד נעלמה עבד עד כה. אבל לא עוד.